کشف حیا باستان شناسی در ایتالیا طی دوره شیع ویروس کرونا

کشف موزائیک ہائے روم باستان

کاوش حیا باستان شناسی ، در محل ویلی کشف شده در سال 1922 م۔ در حومه شمالی شہر ویلپولکلا کے نیگرا ؛ متعلقہ قرن سوم میلادی ؛ اس طرح ازبستان 2019 م آغاز و پس از شیوع ویروس کرونا متوقف گردیدہ بود ؛ با کاهش ممنوعیت اور محدود حای قرنطینه از سر گرفته شد ؛ و منجر بہ کشف سطحی پوشیده از موزائیک ہی روم باستان گردید۔ در ہمین دورہ ، سنگ فرش‌حایی با قدمت ۲۰۰۰ سال ، مقابل معبد (پینتھیون) شہر نیز ، کشف گردیده است

شیئر