کارٹن کلاب ایتالیا

نمایندگان ایران در کارٹن کلاب ایتالیا

پیوانمایی "این سو ، آن سو" ساختہ لیدا فضلی ؛ و "ہویت" ساختہ علیرضا صالحی ، نمایندگان ایران در بخش رقابت بین الملل سی و شمشین دوره جشنواره "کارتون اس طرح کی تاریخ 25 لغایت 29 تیر لمحہ 1399 در شہر "ریمینی" ایتالیا برگزار خواہد شد۔ در جریان سی و شمشین دوره جشنواره "کارتون کلاب" ایتالیا ، 250 اثر پویانمایی از سراسر جهان بہ نمایش واشهه دو سال پیش ، مہدی خرمیان با پیوانیمایی "سوزنبان" موفق بہ کسب انعام نخست این جشنواره شده است.

شیئر