پیرمرد و خواننده در جشنواره ایسکیا

نمایش مستند پیرمرد و خواننده در جشنواره سینمایی ایسکیا

مستند "پیرمرد و خواننده" ؛ بہ کارگردانی امیر اصنلو ، در ہجدہیمین دوره جشنواره سینمایی ایشیہ ایتالیا بہ نمایش در می‌آید۔ این مستند پیش ، این تندیس طلایی بخش انعام شہید آوینی از سیزدہمین جشنواره "سینما حقیقت" را کسب نموده است۔ سال گذشته ، مستند "حلب ، سکوت جنگ" بہ کارگردانی امیر اصنلو ، انعام ویژه حیات داوران جشنواره اسچیہ را درانا۔ ہجدهیمین دورہ جشنواره سینمایی ایشیہ حفتم تا چهاردهم تیرمہ 1399 پر واقعہ آنلاین ، برگزار خواہش شد.

شیئر