پاک حیات پاک نجات بخش زندگی

فراخوان مسابقہ ​​بین المللی نقاشی کودکان

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ایران ، مسابقہ ​​بین الملی نقاشی کودکان ، با شعاردست حیا پاکانا۔ مہلت ارسال آثار بہ دبیرخانہ این جشنواره تا پایان مردادمہہ سال 1399 می باشد۔ برای کسب اطلاعات بیشتر میں ایک انتخاب ، اور نشانی colorfest.kpf.ir مراجعه فرمایید۔

شیئر