وبینار

وبینار زندگی اور اندیشہ این سینا

رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا ، با مشارکت پایگاہ اطلاع رسانی اینترنتی ایتالیایی زبان اخبار اجتماعی - ثقافتی ایران بہ نشانی www.diruz.it اگست 21 روز بروز جمعہ 9 ستمبر 2020 م انٹونیلو سیکیٹی مدیر پایگاہ اطلاع رسانی اینٹرنیٹی diruz - با دعوت از محمد تقی امینی (رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا) ؛ Fran فرانسسکو زمبونی (مدرسه عالی شہر پیزا - ایتالیا) برگزار می نماید۔ برای پیوند بہ صفحه نمایش این وینار ، اینجا کلیک نمائش۔

شیئر