جشنواره بین المللی فیلم تورین

نمیندگان سینمای ایران در جشنواره بین المللی فیلم تورین

سی و ہشتمین دورہ جشنواره بین‌المللی فیلم تورین 28-20 نوامبر 2020 م۔ (۳۰ آبان لغایت ۸ذر ماه 1399) اگرچہ برخط برگزار می گردد ؛ و فیلم "بوتاکس" نماینده سینمای ایران پڑھنا جاری رکھو

پڑھنے آگے ...
جشنواره فیلم کوتاه ایتالیا

اهداء ایوارڈ نخست جشنواره بین المللی فیلم کوتاہ پونٹے میں مختصر بہ نماینده ایران

پیوانمایی "گرگم و گلہ می برم" ؛ ساختہ امیرهوشنگ معین ، ایوارڈ پیشین پیوانیمایی بخش رقابت بین۔المللی سیزدہمین جشنوار بین جشنوار الل فتولک الکل الکل فلام الل فال الیل پڑھنا جاری رکھو

پڑھنے آگے ...
جشنواره دیپلماسی ایتالیا

معرفی ایران در جشنواره دیپلماسی ایتالیا

با معاون وزارت امورخارجہ اور ہمکاری ھای بین المللی و مجلس سنای ایتالیا ؛ دفتر پارلیمنٹ در ایتالیا ؛ و ... یازدہمین دوره جشنواره "دیپلماسی" با مشارکت حدود 80 سفارتخانہ اور نمایندگی ثقافتی فعال در پڑھنا جاری رکھو

پڑھنے آگے ...
جشنواره مد فیلم ایتالیا

اعطاء ایوارڈ ویژه دستاورڈ ھنری جشنواره مدفیلم ایتالیا بہ بابک کریمی

در جریان برگزاری بیست و شمشین دورہ جشنواره میڈ فیل ایتالیا ، انعام ویژه یک عمر فعالیت سینمایی بہ بابی کرایمک۔ در متن معرفی ان بازیگر ؛ و تدوینگر پڑھنا جاری رکھو

پڑھنے آگے ...
جشنواره بین‌المللی سینمایی زنان میلان

اسداء ایوارڈ ٹرین فیلم کوتاه جشنواره سینمایی زنان میلان بہ نماینده ایران

بیست و حفتمین دوره جشنواره بین۔المللی سینمایی زنان میلان (کہیں اور نظر آتی ہے) از تاریخ دورا لیتائ جشنواره بین۔المللی سینمایی زنان میلان (کہیں اور نظر آتی ہے) پڑھنا جاری رکھو

پڑھنے آگے ...
چہارمین دوراہ گفت و گواائے فرهنگی ایران و ایتالیا

نقش انسانی اور اجتماعی در گفت و گوہای ثقافتی ایران و ایتالیا

با مشارکت رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا ؛ و دانشگاہ حیا علامہ طباطبایی تہران و حکیم شہر رم ، چہارمین دوراہ گفت و گواہی فرهنگی ایران و ایتالیا ، ابا پڑھنا جاری رکھو

پڑھنے آگے ...
مصاحبہ خبرگزاری مہر با رایزن ثقافگی ایران در ایتالیا

تاریخچه و وضعیت آموزش زبان اور ادبیات فارسی در ایتالیا

محمدتقی امینی ، رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا ، در گفتگو با مہر خبر دادا: با برگزاری کنگای رنگین آموزش زبان فارسی رایزنی ثقافگی بہ صورت مجازی ، متقاضیان ایتالیایی بہ نسبت دوراہای قبل ، پڑھنا جاری رکھو

پڑھنے آگے ...
وبینار روز ملی بزرگداشت حافظ

برگزاری وبینار حافظ: زیبایی شناسی و فلسفه

رایزنی فرهنگی ج.ا. ایران در ایتالیا ، با صلاحکار پایگاہ اطلاع رسانی اینترنتی ایتالیایی زبان اخبار اجتماعی - ثقافتی ایرناعی (دیرروز) اتوار 19 روز بروز ہفتہ 12 اکتوبر 2020 م (21) پڑھنا جاری رکھو

پڑھنے آگے ...
ہشت و نیم کلیپ نمایشی

انتشار کلیپ نمایشی نت ھای فقدان

دانیال خیری خواہ (بازیگر) و علی شمس (کارگردان) از ایران اور نیکولا پیانوولا (بازیگر) اور انا ڈورا ڈورنو (کارگردان) از ایتالیا ، در قالب ہمکاری از راہ دور ، باپ سفارتخانہ ایتالیا در تہران ، و کمپنی پڑھنا جاری رکھو

پڑھنے آگے ...
جشنواره بین المللی فیلم مذہب امروز

جوایس ایران در جشنواره بین المللی فیلم مذهب امروز

بیست و ستن دورہ جشنواره بین المللی فیلم “مذهب امروز” (آج مذہب) اگر روزنامہ 23 ستمبر 2020 جنوار بین المللی فیلم “مذهب امروز” (آج مذہب) اگر روزنامہ 2 ستمبر 1399 ستبربر 30 م ؛ رمروت فرشیت رروت ورت روتھ روتھ روتھ روتھ چہارشنبہ XNUMX پڑھنا جاری رکھو

پڑھنے آگے ...
یازدهمین دوره جشنواره بین المللی خاورمیانہ اکنون

بخش ویژه ایران در یازدهمین دوره جشنواره بین المللی خاورمیانہ اکنون ایتالیا

دبیرخانه جشنواره معتبر بین المللی "خاورمیانہ اکنون" (مشرق وسطی اب) اگر یازدهمین دورہ آن لائن 11-6 اکتبر 2020 م. (20-15 مهرماہ 1399) در شہر فلورانس ایتالیا برگزار می پڑھنا جاری رکھو

پڑھنے آگے ...
بیانکا ماریا اسکارچا آمورتی

درگذشت بیانکا ماریا اسکارچا آمورتی

خانم پروفسور "بیانکا ماریا اسکارچا آمورِتّی" (بیانکاریہ سکارسیا اموریٹی) ؛ شیعه شناس شہیر ایتالیایی ، شامگاہ 19 سپتمبر 2020 م. (29 شہریورماه 1399) دارفانی را وداع گفت۔ وی سال 1938 م شہر "آئوستا" ایتالیا متولد گردید. پڑھنا جاری رکھو

پڑھنے آگے ...
چیلمین ہفتھ دفاع مقدس

وبینار جنگ تحمیل 40 سال بعد: نگاہی تازہ بہ طولانی ترین جنگ تعارف قرن بیستم

رازنی فرهنگی ایران در ایتالیا بہ مناسبت چلمین ہفتہ دفاع مقدس اگست 19 روز بروز جمعہ 22 سپتامبر (1 نومبر وصال نمبر (99 مر و 40 اور XNUMX) پڑھنا جاری رکھو

پڑھنے آگے ...
ہفتاد و ہفتمین دوسالانہ سینمایی ونیز

برگزیدگان ایرانی حفتاد اور حفتمین دوسالانہ سینمایی ونیز

ہفتاد و حفتمین دوسالانہ سینمایی ونیز با معرفی برگزیدگان این دورہ بہ خود پایان داد ؛ و فیلم "دشت خاموش" ساختہ احمد باہرامی ؛ و روح اللہ زمانی بازیگر فیلم "خورشید" ساختہ پڑھنا جاری رکھو

پڑھنے آگے ...