مصاحبه با منوچهر دقتی

مصاحب روزنامه رسمی واتیکان با منوچهر دقتی عکاس ایرانی

روزنامه رسمی واتیکان با انتشار یکی از آثار منوچہر دقتی عکاس ایرانی ، مصاحبہ ای اگر با وی انجام دادہ را نشز ، ن۔ منوچہر دقتی اگر ساکن کشور فرانسه است ؛ تا کنون برنده 2 ایوارڈ بین الملی عکاسی ورڈ پریس فوٹو اور انعام اسکار عکاسی خبری گردیدہ است۔ مشروح این مصاحبه در این نشانی قابل دسترسی است.

شیئر