فراخوان جشنواره کتاب سال فرهنگی دانشجویان

فراخوان اولین دورہ بین المللی جشنواره کتاب سال فرهنگی دانشجویان

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاہ تہران ، ہم زمان با برگزاری چہارمین دورہ ملی جشنواره کتاب سال فرهنگی دانشجویان ، نخستین دوره بین الملی این جشنواره را برگزار می نماید۔ علاقہ مندان برای اطلاعات بیشتر وپیڈ نام ، می صلاحیت مند تارنمای رسمی این جشنواره بہ نشانی https://nbfcs.ut.ac.ir/ مراجعه نمایند.

شیئر