عید قربان

عید قربان مبارک

ہموطنان عزیز و ارجمند

با سلام و احترام۔

فرا رسیدن عید سعید قربان ؛ عید عبادت و بندگی اور عید اطاعت از فرمان الہیی را صمیمنا تبریک و تھنیت على فيسبوك.

از درگاہ الهی استدعا داریم تا با فضل و مرحمت خویش ، سلامتی ، صلح و آرامش ، خیر و سعادت را نصیب ہمہ بفر۔

امینی - رایزن فرهنگی

شیئر