دوره آموزشی زبان فارسی رایزنی فرهنگی ویژه کودکان و نوجوانان

نخستین دورہ آموزشی زبان فارسی رایزنی فرهنگی ایران درایتالیا ویژه کودکان و نوجوانان

رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا قصد دارد ؛ د دوره آموزش زبان فارسی ، ویژه کودکان و نوجوانان ، در قالب آموزش از دور دور ، در فضای مجازی برمزار۔ این دورہ اگر برای کودکان اور نوجوان 10 تا 16 سال برنامه ریزی گردیدہ ؛ بہ ویژه فرصتی برای آشنایی فرزندان ایرانیان مقیم ، با زبان فارسیی ، اور ارتباط وقت با والدین و فرهنگ خاسا۔
این دورہ در صورت رسیدن کا شمار متقاضیان بھی حد نصاب برگرزار و نحوه ثبت نام و اطلاعات تکمیلی ان ، متعاقبہ بہ متقاضیان ، اطلاع رسانی خواہش شد۔
علاقہ مندان بہ کمپنی در دور می می صلاحیت ؛ ہم طریقوں سے متعلق ہیں۔

نو عمر افراد کے لئے فارسی زبان کا پہلا آن لائن کورس

شیئر