نمیش آثار نقاشی ایزابلا سالاری در جشنواره بزرگ هنری شہر اِسپِلو ایتالیا

حضور رایزن فرهنگی ایران در آئیین گشایش نمایشگاہ نقاشی جشنواره بزرگ ھنری شہر اِسپِلو ایتالیا

محمد تقی امینی ، رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا ، در آیین گشایش نمایشگاہ نقاشی جشنواره بزرگ ھنری شہر "اسپلو" (اسپیلو) ایتالیا کمپنی جست و ضمن ملاقات با شہردار این شہر ، با خبرنگار شبکه استانی "اومبریا" (امبریا) مصاحبه نمود۔ وی جہت بازید از آثار نقاشی انتزاعی "ایزابلا سالاری" ہنرمند جوان ایرانی - ایتالیایی در این نمایشگاہ حضور یافته بود ، آثار نقاشی انتزاعی "ایزابلا سالاری" نقاش جوان ایرانی - ایتالیایی نخستین بار ، بھی عنوان آثار جوان تاریخ نقشش اسٹینڈ در تاریخ نمایشگاہ "یکصد نقاش" (مارگٹہ) شہر رم ، در نوڈمین دورہ این نمایشگاہ بہ نمایش درآمد اور از آن زمان تا کنون ، در نمایشگاہ حیا انفرادی و گروهی پرشمار در کشورہای مختلف ، از جملہ موزه ملی ہنراء معاصر تہران (2011 م۔ ) بھی نمایش گذاشته شد۔ "سالاری" بہ نمایندگی از ایران در نمایشگاہ نقاشی اخیر کمپنی ، اگر خود در قالب جشنواره بزرگ ہنری شہر "اسپلو" ایتالیا ، با رسول د ہنرمند از 17 کشور جہان ، در رشته حیا نقاشی ، عکاسی ، چیدمان ، موسیقی اور ... 9 شہریورہاه 99 برپا می باشد۔

شیئر