جشنواره فوٹو ایتالیا

تقدیر جشنواره فوٹو ایتالیا از احمد خطیری

جشنوارہ GOSAP ایتالیا در سال 2020 م۔ در دو آزاد آزاد رنگی و آزاد تک رنگ برگزار گردید و ہیأت داوران این جشنواره ، فوٹو "دختری اگر در نماز پرواز می کند" از احمد خطری را مورد تقدیر معاہدہ داد۔ المیرا فروزانی ، امید رضا پورنبی ، جواد رضایی ، خشیار حسامی ، سید احسان مرتضوی ، سید رضاجوادی ، فرزین ناظم زاده ، لیلا آذری تبریزی ، مہرزاد مقصودیان ، مهناز نوریان ، اور ہوتن باباپور دیگر عکاسان ایرانی بودند اگر آثارشان یافته بود۔ جشنوارے گوفاپ ایتالیا ، زیر نظر فدراسیون بین المللی ہنر عکاسی ، انجمن سلطنتی عکاسی انگلتسن عکاسی انگلستن عکاسی انگلتسن عکاسیرووورگوگوگگگیگیئئئلئ ریگیریئییئرو فدراسیون بین۔المللی ہنر عکاسی در سال 1946 م۔ بنیاد یافته ؛ و یگانه مؤسسه بین‌المللی عکاسی است ؛ اگر ہم "یونسکو" کی طرف سے رسمی شناخت رکھتے ہیں اور رابطے سے متاثر ہوسکتے ہیں تو عیسیٰ در کشوریے مختلف می باشد

شیئر