جشنواره خاورمیانه اکنون

جشنواره سینمایی فرهنگی خاورمیانه اکنون معرفی می کند

جشنوارے سینمایی فرهنگی "خاورمیانہ اکنون" شہر فلورانس ایتالیا ، اتوار 21 جمعہ بیستم تیرماہ 1399 فیلم "تہران شہر عشق" ساختہ علی جابر انصاری راضی صورت برخط (آن لائنین) بھی نمائش می گذارد۔

برای اطلاعات بیشتر بہ نشانی انٹرنتی تاریخ مراجعه نمایید:

https://www.cinemalacompagnia.it/evento/middle-east-now-beyond-tehran-city-of-love/

شیئر