جشنواره بین المللی فیلم پادوا ایتالیا

نمایندگان سینمای ایران در جشنواره بین المللی فیلم پادوا ایتالیا

ہشت نماینده از سینمای ایران ، در چهاردهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم دریائے شہر پادوا ایتالی حضن خدوتودوادو۔ در جریان دور دور از از جشنواره دریائے اگر 20-1 سپتامبر 2020 م "گسل" ساختہ سہیل امیرشریفی ، "اخر ہفتھ" ساختہ آریو متوقع ، اور "جیسے" ساختہ شورش وکیلی نمایش دادی خواہش شد اور 30 سپتامبر (11 شہریور ماه) ، فیلم ہی کوتاہ "گم" ساختہ علی نواییان اور "دم اژدها" ساختہ سعید کشازز بہ رویہ پردہ خواہش رفت ؛ و در ادامه ، 1399 سپتامبر (10 شہریورماه) پیوانمایہی “خاکسٹری متمایل” ساختہ اقبال شیرزایی ؛ و 20 سپتامبر (11 شہریورماهہ) فیلم کوتاہ "خط پایان" ساختہ سعید میاحی نمیش گذاشته خواہش شد.

شیئر