جشنواره بین المللی فیلم ایسکیا

نمیندگان سینمای ایران درجشنواره بین المللی فیلم ایسکیا

در جریان برگزاری ہجدهیمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم "ایکسیا" ؛ 14 ہ 7 - 99 تیرممہ XNUMX در کشور ایتالیا برگزار می گردد ؛ فیلم ہای "خواب بی‌رویا" بہ کارگردانی فواد اسدی ؛ "دیگری" بہ کارگردانی سامان حسین پور و زندکریمی ؛ و "آخر ہفتہ" از آریو متوقع در بخش رقابتی فیلم ہای کوتاه ؛ "پیرمرد و خواننده" اثر امیراصانلو ؛ و "فقدان" اثر فاطمه ذورالفقاری در بخش رقابتی مستند ؛ "آواز گنجشک" اثر فرزانه امیدوارنیا در بخش رقابتی آثار پیوانمایی ؛ و "بی وزنی" ساختہ مہدی فرد قادری در بخش رقابتی فیلم ہای بلند داستانی بہ نمایش گذاشته خواہند شد۔

شیئر