ارتباط با رایزن
مکاتبه با رایزن فرهنگی *

کیپچا

* کی ضرورت ہے

با سلام؛ عرض ادب و احترام خدمت هموطنان عزیز مقیم ایتالیا

رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا؛ در مقام یگانه متولی رسمی مدیریت روابط فرهنگی ایران و ایتالیا، معرفی فرهنگ و هنر ایران در ایتالیا و گسترش همکاری های علمی- فرهنگی دو کشور را در دستور کار دارد.
تحقیقات فرهنگی در خصوص ایتالیا؛ ترجمه کتب فارسی به ایتالیایی و انتشار آن؛ برگزاری دوره های آموزشی زبان و ادبیات فارسی؛ حمایت از کرسی های دانشگاهی زبان و ادبیات فارسی در ایتالیا؛ پیگیری و هماهنگی انعقاد تفاهم نامه همکاری های دانشگاهی بین ایران و ایتالیا؛ برپایی همایش؛ نمایشگاه های هنری؛ اجراهای زنده؛ هفته های فیلم؛ کارگاه های آموزشی معرفی ایران در مدارس ایتالیا؛ پشتیبانی از برنامه های فرهنگی انجمن های مردم بنیاد ایرانی در ایتالیا و ... رئوس فعالیت های رایزنی فرهنگی در نیل به اهداف مذکور است.

حضور و توانمندی ایرانیان مقیم در جای جای ایتالیا، می تواند یاری رسان ما در نیل به این اهداف باشد.

اینجانب، ضمن اعلام آمادگی برای حمایت از فعالیت های فرهنگی اشخاص، نهادها و دانشجویان ایرانی مقیم ایتالیا، خواستار نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما عزیزان می باشم.

محمد تقی امینی
رایزن فرهنگی

شیئر
گیا Uncategorized