اخبار فرهنگی اور ہنری ایران در ایتالیا

آخرین اخبار مربوط بھی تحولات اور فعالیت حیات ثقافتی اور ہنری ایران در ایتالیا را در صفحات دنبال کنید

20 نومبر 2020

جشنواره بین المللی فیلم تورین

نمیندگان سینمای ایران در جشنواره بین المللی فیلم تورین

سی و ہشتمین دورہ جشنواره بین‌المللی فیلم تورین 28-20 نوامبر 2020 م۔ (۳۰ آبان لغایت ۸ذر ماه 1399) اگرچہ برخط برگزار می گردد ؛ و فیلم "بوتاکس" نماینده سینمای ایران در بخش رقابتی اصلی این جشنواره خواہش بود۔ این فیلم اگر نخستین فیلم بلند کاوه مظاہری ؛ و تنوا نماینده سینمای ایران در رقص اصلی اصلی جشنواره است ؛ با نقش آفرینی سوسن پرور ، مہدخت مولایے ، سروش سعیدی ، مرتضی خانجانی اور محسن کیانی ، قصہ دو خوایر ران رودوخدد اگر بہ دروغ بہ دیگران گفته اند ؛ برادرشان بہ آلمان سفر نمودہ و پس از چندی ، یکی از خواجہ این دروغ راسکے کردہ اور انتظار بازگشت۔ . .

20 نومبر 2020

جشنواره فیلم کوتاه ایتالیا

اسداء ایوارڈ نخست جشنواره بین المللی فیلم کوتاه برج میں نمینده ایران

پیوانمایی "گرگم و گلہ می برم" ؛ ساختہ امیرهوشنگ معین ، ایوارڈ پیشین پیوینیمایی بخش رقابت بین۔المللی سیزدہمین جشنوال ایوارڈ کے بارے میں پیوآنمایی بخش رقابت بین۔المللی سیزدہ میاں جشنوال جاین جشنوال الی الزیل الزل الزل الزل الز الز این پیوینمایی ہشت دقیقه ای ، براوساس داستانی با ہمین‌ عنوان عنوان ؛ نوشته‌ی افسانه‌ شعبان‌نژاد ؛ توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ، در سال 2018 م۔ تولید شده است. سیزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه مختصر میں پونٹے میں اضافی بخش اصلی رقابتی ؛ در بخش ہای رقابتی چالش تولید فیلم کوتاہ در 48 سیوٹور و میوزیک متن ویژه کوڈکان اور نوجوان نیز ، جوایزی۔ . .

17 نومبر 2020

جشنواره دیپلماسی ایتالیا

معرفی ایران در جشنواره دیپلماسی ایتالیا

با معاون وزارت امورخارجه اور ہمکاری ھای بین المللی و مجلس سنای ایتالیا ؛ دفتر پارلیمان در ایتالیا ؛ و ... یازدہمین دوره جشنواره "دیپلماسی" با مشارکت حدود 80 سفارتخانہ اور نمایندگی ثقافتی فعال در شهر رم ؛ 30-19 اکتوبر 2020 م و در جریان آن ، رایزنی فرهنگی ایران با تأم سفارت خانہ در شہر رم با انجام ہماهنگی ها ؛ Ó مستند "بر فراز ایران با باد بہاری" (موسم بہار کے ساتھ ایران کی ...

17 نومبر 2020

جشنواره مد فیلم ایتالیا

اعطاء ایوارڈ ویژه دستاورڈ ھنری جشنواره مدفیلم ایتالیا بہ بابک کریمی

در جریان برگزاری بیست و شمشین دوره جشنواره میڈ فیل ایتالیا ، انعام ویژه یک عمر فعالیت سینمایی بہ بابی کرایم۔ در متن معرفی ان بازیگر ؛ و تدوینگر ایرانی درکاتالوگ این جشنواره آمدہ است: "بابک کریمی پل ارتباطی ثقافگ مدیترانہ بر بر فراز این دریای اتحاد بخش است۔ وی کودکی خود را میان رم و تہران گذراندہ اور با کارگردانان بزرگ معاصر از پیٹر گرناوے اور جیانی امیلیو تا تا ماریو بیلیو؛ برادران تاوانی ہمکاری نمودہ و با عباس کیارستمی کار کارگردانی با طریقہ ہایی ہمواره زندگیبخش؛ شوق انگیز؛ متعالی و ژرف ہمکاری قابل توجهی داشتھ است… وی وقتی از جلوی دوربین ...

17 نومبر 2020

جشنواره بین‌المللی سینمایی زنان میلان

اسداء ایوارڈ ٹرین فیلم کوتاه جشنواره سینمایی زنان میلان بہ نماینده ایران

بیست و حفتمین دورہ جشنواره بینالمللی سینمایی زنان میلان (کہیں اور نظر آتی ہے) از تاریخ دوم لغایت دہم آبان ماہ 1399 میں واقع برخط برگرزار گردی اور در دومین روز برگزاری؛ فیلم کوتاہ "گاو آمریکایی" ساختہ فاطمہ طوسی را ، در دوازدهمین رسول جشنواره ای این فیلم ، نمیش گذاشت اور در نہیںائیت ، ایوارڈ نمائش فیلم کوتاہ این جشنواره را نیز ، بھی این فیلم اسداء نمود۔ فیلم کوتاہ "گاو آمریکایی" پیش از این جشنواره بین المللی (اوسنابروک) آلمان ؛ بخش رقابتی بیست و ستین دورہ جشنواره بین المللی (اولمپیا) یونان و جشنواره فیلم‌های ایرانی سانفرنسیسکو۔ . .

30 اکتوبر 2020

چہارمین دوراہ گفت و گواائے فرهنگی ایران و ایتالیا

نقش انسانی اور اجتماعی در گفت و گوہای ثقافتی ایران و ایتالیا

با مشارکت رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا ؛ و دانشگاہ حیا علامہ طباطبایی تہران اور سیپینیزا شہر رم ، چہارمین دوراہ گفت و گواہی فرهنگی ایران و ایتالیا ، با عنوان "نقش علوم انسانی اور اجتماعی در گفت و گوہای ثقافتی ایران و ایتالیا" ، بروز اتوار 15 روز بروز بروز جمعہ 7 آبان ماہ 1399 .

در این وینار اگر با پیام حمید بیات اور جیوسپی پیرون سفرای ایران و ایتالیا ؛ و حسین سلیمی رییس دانشگاہ علامہ طباطبایی میزبان این دوره از گفت و گوها گشایش یافت ؛ مریم حسینی ؛ شجاع احمدوند ؛ و سعید میرمحمد صادق اعضاء ہیأت ایرانی ؛ Car کارلو سیریٹی مشیل برونیلی ؛ Mic مشیل برنارڈینی اعضاء۔ . .

12 اکتوبر 2020

مصاحبہ خبرگزاری مہر با رایزن ثقافگی ایران در ایتالیا

تاریخچه و وضعیت آموزش زبان اور ادبیات فارسی در ایتالیا

محمدتقی امینی ، رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا ، در گفتگو با مہر خبر دادا: با برگزاری کنگای آموزش زبان فارسی رایزنی ثقافگی بہ صورت مجازی ، متقاضیان ایتالیایی بہ نسبت دوراہای قبل ، افزائش چمشگیری عمرانید۔ مشروح این مصاحبه را اینجا بخوانید۔

ہے. ہے. ہے.

12 اکتوبر 2020

وبینار روز ملی بزرگداشت حافظ

برگزاری وبینار حافظ: زیبایی شناسی و فلسفه

رایزنی فرهنگی ج.ا. ایران در ایتالیا ، با صلاحکار پایگاہ اطلاع رسانی اینترنتی ایتالیایی زبان اخبار اجتماعی - ثقافتی ایرناعی (دیرروز) اتوار 19 روز بروز ہفتہ 12 اکتوبر 2020 م (21 مہرمہ 1399) ، وبینار "حافظ: زیبای شناسی و فلسفه" را برگزار می نماید۔ این وبینار در جریان سلسلہ وبینارهای پایگاہ اطلاع رسانی (دیرز) با عنوان "گفت و گواہیی در ایران ایران" ، بہ مناسبت روزملی بزرگداشت حافظ برگزار می گردد۔ "آنتونلو ساکتی" (انٹونیلو سیکیٹی) مدیر پایگاه اطلاع رسانی (دیرز) مجری ؛ و محمد تقی امینی رایزن فرهنگی ج.ا. ایران در ایتالیا ؛ . . .

12 اکتوبر 2020

ہشت و نیم کلیپ نمایشی

انتشار کلیپ نمایشی نت ھای فقدان

دانیال خیری خواہ (بازیگر) و علی شمس (کارگردان) از ایران اور نکولا پیانوولا (بازیگر) و انا ڈورا ڈورنو (کارگردان) از ایتالیا ، در قالب ہمکاری از راہ دور ، با حمایت سفارت ایتالیا در تہران ، اور کمپنی نمایش ایتالیایی انسٹابیلی واگانتی طرحی عنوان "ھشت و نیم کلیپ نمایشی: چگونه بیماری ہمہ گیر شده زندگی ما را دگرگون ساخت" را دستکاری دارند ؛ اگر چہارشنبہ ۱۵ مردادمہ 1399 ، از نخستین خروجی آن با عنوان "فراتر از مرزها" رونمایی شد ؛ و در ادامه ، ددن خروجی آن ، با عنوان "شیفت شب" ساختہ شد ؛ اگر بہ دست انداندرکاران درمان در ایتالیا و ایران تقدیم شده بود۔

7 اکتوبر 2020

جشنواره بین المللی فیلم مذہب امروز

جوایس ایران در جشنواره بین المللی فیلم مذهب امروز

بیست و ستون دورہ جشنواره بین المللی فیلم "مذهب امروز" (آج مذہب) اگر روزنامہ 23 ستمبر 2020 جشنوار ب) ن المللی فیلم "مذهب امروز" (آج مذہب) اگر از روز 2 سپتامبر 1399 ستبربر 30 واقعی منزل شہروت آخری روت روت روت رو چہارشنبہ 9 سپتامبر (XNUMX مهر شاہ) با اهداء جوایس پھرین فیلم بلند داستانی ؛ و فیلم کوتاه مستند ، بہ فیلم سینمایی "قصر شیرین" ساختہ رضا میرکریمی اور فیلم مستند "اجاق" ساختہ انب بادخ بادخ ندل بادد بادخ خادخ بادخ خادبد ادد اده اد بادخخ

فیلم "اجاق" مستندی در انتخاب ایل قشقایی است ؛ اگر توسط انجمن سینمای جوانان شیراز تایه شده است و فیلم "قصر شیرین" اگر نامزد دریافت ایوارڈ حاصل فیلم ؛ انعام بزرگ روح. . .

پچھلی تیر
اگلا تیر
شیڈو
سلائیڈر

جشنواره بین المللی فیلم تورین

جشنواره بین المللی فیلم تورین

نمیندگان سینمای ایران در جشنواره بین المللی فیلم تورین سی و ہشتمین دورہ جشنواروت جشنوار بون۔الملی فانور بیوت 28 نون اروت 20 جونوار ب -2020 نالمل نون اروت 1399 اروٹ XNUMX نوروت XNUMX مروت XNUMX نوروت XNUMX نور XNUMX XNUMX نومبر XNUMX نور (۳۰ آبان لغایت ۸ذر ماه XNUMX) اگرچہ برخط برگزار می گردد ؛ و فیلم "بوتاکس" نماینده سینمای ایران ... ادامه خبر
جشنواره فیلم کوتاه ایتالیا

جشنواره فیلم کوتاه ایتالیا

اسداء ایوارڈ نخست جشنواره بین المللی فیلم کوتاه مختصر میں پونٹے میں نماینده ایران پویانمایی "گرگم اور گال مہرم" ساختہ امیرهوشنگ معین ، ایوارڈ پیشین پیوانیمایی بخش رقابت بین۔المللی سیزدیمین جشنوار بین الملا فیلی الکلی فیل الکلک الیلک الکلک فیلک الکلک الکلک ادامه خبر
جشنواره دیپلماسی ایتالیا

جشنواره دیپلماسی ایتالیا

خفا ہوا دفتر پارلیمان در ایتالیا ؛ و ... یازدہمین دوره جشنواره "دیپلماسی" با مشارکت حدود 80 سفارتخانہ اور نمایندگی ثقافتی فعال در ... ادامه خبر
جشنواره مد فیلم ایتالیا

جشنواره مد فیلم ایتالیا

اعطاء ایوارڈ ویژه دستاورڈ ھنری جشنواره مدفیلم ایتالیا بہ بابک کریمی در جریان برگزاری بیست و شمین دوره جشنواره میڈ فیلم ایتالیا ، انعام ویژہ یک عمر فعالیت سینمایی بھی بابک کریمی اعطاء شد۔ در متن معرفی ان بازیگر ؛ و تدوینگر ایرانی ... ادامه خبر
جشنواره بین‌المللی سینمایی زنان میلان

جشنواره بین‌المللی سینمایی زنان میلان

اسداء انعام ترین فیلم کوتاہ جشنواره سینمایی زنان میلان بہ نماینده ایران بیست و حفتمین دورہ جشنواره بینالمللی سینمایی زنان میلان (کہیں اور نظر آتی ہے) تاریخ تاریخ دوم لیجیت دیہم آبان ماه 1399 تھی واقع برخط برگرزار گردی اور در دومین روز ... ادامه خبر
چہارمین دوراہ گفت و گواائے فرهنگی ایران و ایتالیا

چہارمین دوراہ گفت و گواائے فرهنگی ایران و ایتالیا

نقش انسانی اور اجتماعی در گفت و گوہای ثقافتی ایران و ایتالیا با مشارکت رایزنی ثقافگی ایران دری ایت ؟ ادامه خبر
مصاحبہ خبرگزاری مہر با رایزن ثقافگی ایران در ایتالیا

مصاحبہ خبرگزاری مہر با رایزن ثقافگی ایران در ایتالیا

تاریخچه و وضعیت آموزش زبان اور ادبیات فارسی در ایتالیا محمدتقی امینی ، رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا ، در گفتگو با مہر خبر داد: با برگزاری کشتہای آموزش زبان فارسی رایزنی ثقافتی بہ صورت مجازی ، متقاضیان ایتالیایی بھی نسبت دورحی قبل ، ... ادامه خبر
وبینار روز ملی بزرگداشت حافظ

وبینار روز ملی بزرگداشت حافظ

برگزاری وبینار حافظ: زیبای شناسی و فلسفه رایزنی فرهنگی ج.ا. ایران در ایتالیا ، با صلاحکار پایگاہ اطلاع رسانی اینترنتی ایتالیایی زبان اخبار اجتماعی - ثقافتی ایان ار ار ار 19 (12 مہرماہ 2020) ، وینار ... ادامه خبر
ہشت و نیم کلیپ نمایشی

ہشت و نیم کلیپ نمایشی

انتشار کلیپ نمیشی نت ھای فقدان دانیال خیری خواہش (بازیگر) و علی شمس (کارگردان) از ایران اور نیکولا پیانوولا (بازیگر) اور انا ڈورا ڈورنو (کارگردان) از ایتالیا ، در قالب ہمکاری از دور ، با سہولت ایتالیا در تہران ، اور کمپنی نمایش ایتالیایی غیر مستحکم ... ادامه خبر
جشنواره بین المللی فیلم مذہب امروز

جشنواره بین المللی فیلم مذہب امروز

جوایس ایران در جشنواره بین المللی فیلم مذهب امروز بیست و سومین دوره جشنواره بین المللی فیلم "مذهب امروز" (مذہب آج) اگر روزنامہ 23 ستمبر 2020 م. چہارشنبہ 2 ستمبر (1399 ... ادامه خبر
یازدهمین دوره جشنواره بین المللی خاورمیانہ اکنون

یازدهمین دوره جشنواره بین المللی خاورمیانہ اکنون

بخش ویژه ایران در یزدهیمین دوره جشنواره بین المللی خاورمیانه اکنون ایتالیا دبیرخانه جشنواره معتبر بین المللی "خاورمیانه اکنون" (مشرق وسطی اب) اگر یازدایمین دورہ آن لائن 11-6 اکتبر 2020 م. گردد ؛ در ... ادامه خبر
ایران میں سیاحت

وبینار بہ مناسببت روز جانیی گردشگری

وبینار گردشگری در ایران: فورٹی ہای کووید 19. فرصت ها و چالش ها رایزنی ثقافتی ایران در ایتالیا با مشارکت دیرگاہ دیرز بہ مناسبت روز جهانی گردشگری اگست 19 اکتوبر 27 سپتامبر (6 مئی 99) وبینار "گردشگری در ایران: فورم ... ادامه خبر
بیانکاریا سکارسیا اموریٹی

بیانکا ماریا اسکارچا آمورتی

درگذشت بیانکا ماریا اسکارچا آمورتی خانم پروفسور "بیانکا ماریا ایسکارچا آمورِتّی" (بیانکاریہ سکارسیا اموریٹی) ؛ شیعه شناس شہیر ایتالیایی ، شامگاہ 19 سپتامبر 2020 م۔ (29 شہریورماه 1399) دارفانی را وداع گفت۔ وی سال 1938 م درہ "آئوستا" ایتالیا متولد گردید ... ادامه خبر
چیلمین ہفتھ دفاع مقدس

چیلمین ہفتھ دفاع مقدس

وبینار جنگ تحمیل 40 سال بعد: نگاہی تازہ ترین اور طولانی ترین جنگ تعارف قرن بیستم رایزنی ثقافتی ایران در ایتالیا بہ مناسببت چلمین ہفتہ کے روز مقدس اگست 19 روزہ بروز جمعہ 22 ستمبربر (1 مئی 99) وبینار "جنگ تحصیل 40 ... ادامه خبر
ہفتاد و ہفتمین دوسالانہ سینمایی ونیز

ہفتاد و ہفتمین دوسالانہ سینمایی ونیز

- و فیلم "دشت خاموش" ساختہ احمد باہرامی ؛ و روح اللہ زمانی بازیگر فیلم "خورشید" ساختہ مجیدمجیدی ، ... ادامه خبر
شاعری اور ادب کا دن

برگزاری وبنار بہ مناسببت روز ملی زبان اور ادبیات فارسی

وبینار تشابات ادبی میان ایران و ایتالیا رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا با مشارکت پایگاہ اینترنتی دیرروز دومین وبینار مشترک از سلسلہ وبینار ہای گفتگو ایران با عنوان "تشخصات ادبی میان ایران و ایتالیا" را بہ مناسبت روزانہ ملی شعر ... ادامه خبر
وبینار

وبینار

وبینار زندگی و اندھیشہ این سینا رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا ، با صلاحکار پایگاہ اطلاع رسانی اینترنتی ایتالیایی زبان اخبار اجتماعی - ثقافتی ایران بہ نشانی www.diruz.it اگست 21 روز بروز ہفتہ 9 ستمبربر 2020 م. (19 شہریورماه 1399) ، وبینار برک ... ادامه خبر
جشنواره بین المللی فیلم کوتاه ایتالیا

جشنواره بین المللی فیلم کوتاه ایتالیا

نمایندگان ایران درجشنواره بین المللی فیلم کوتاه ایتالیا فیلم ہای کوتاه "کفش" ساختہ حسین دارار ؛ و "عشق درون" بہ نویسندگی اور کارگردانی احسان نصری ، جمعہ نامزدہای پایانی بخش نویسندگی اور کارگردانی احسان نصری ، جمعہ نامزدہای پایانی بخش نویسندگی ہشتمین دری شرشورک رکورو رکورک رکورک آرور ارور ارور ارور ارور ارور ادامه خبر
جشنواره بین المللی فیلم پادوا ایتالیا

جشنواره بین المللی فیلم پادوا ایتالیا

نمیندگان سینمای ایران در جشنواره بین المللی فیلم پادوا ایتالیا ھشت نماینده از سینمای ایران ، در چہاردہمین دوره جشنواره بین المللی فیلم دریائے شہر پادوا ایتالیا پہلے خواہش داشت۔ در جریان دور دور از جشنواره دریا اگر 20 - 1 سپتمبر 2020 ... ادامه خبر
طرح ہشت و نیم کلیپ نمایشی

طرح ہشت و نیم کلیپ نمایشی

ہمکاری ہرمنت ایرانی و ایتالیایی در ہشت و نیم کلیپ نمایشی دانیال خیری خواہش (بازیگر) و علی شمس (کارگردان) از ایران و نیکولا پیانوولا (بازیگر) و انا ڈورا ڈورنو (کارگردان) از ایتالیا در قالب ہمکاری از راہ دور باپتی ایتالیا در ... ادامه خبر
جشنواره فوٹو ایتالیا

جشنواره فوٹو ایتالیا

تقدیر جشنواره فوٹو ایتالیا از احمد خطیری جشنواره GOFAP ایتالیا در سال 2020 م۔ - ادامه خبر
نمیش آثار نقاشی ایزابلا سالاری در جشنواره بزرگ هنری شہر اِسپِلو ایتالیا

نمیش آثار نقاشی ایزابلا سالاری در جشنواره بزرگ هنری شہر اِسپِلو ایتالیا

سید رایزن فرهنگی ایران در آیین گشایش نمایشگاہ نقاشی جشنواره بزرگ ھنری شہر اسپلو ایتالیا محمد تقی امینی ، رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا ، در آیین گشایش نمایشگاہ نقاشی جشنواره بزرگ هنری شہر "اسپلو" (اسپیلو) ایتالیا سینج ... ادامه خبر
جشنواره مذہب امروز ایتالیا

جشنواره مذہب امروز ایتالیا

نمایش مستند کارون در بخش رقابتی بیست و سومین دورہ جشنواره مذہب امروز ایتالیا مستند "کارون" ساختہ محمد احسانی ، بہ بخش رقابتی فیلم حرے مستند بیست و سومین دورہ جشنوارے بین المللی فیلم "مذهب امروز" ایتالیا راه یافت۔ این جشنواره ... ادامه خبر
ہفتاد و ہفتمین دوسالانہ سینمایی ونیز

ہفتاد و ہفتمین دوسالانہ سینمایی ونیز

نمایندگان ایران در حفتاد و حفتمین دوسالانہ سینمایی ونیز حفتاد اور حفتمین دوسالانہ سینمایی ونیز ، در چہار بخش رقابتی ، غیر رقابتی ، افق ها اور کالج سینما ، 22-12 شہریورماہ 1399 با مدیریت (البرٹو باربیرہ) برگزار می گردد۔ (کیٹ بلانشیٹ ، ویرونیکا فرانز ، ... ادامه خبر
نمایش مستند خاتمہ در ایتالیا

نمایش مستند خاتمہ در ایتالیا

- این مستند 89 دقیقہ ای کچن آن را کمپنی فرانسوی "رفتار فیلمز" بر عهده دارد ؛ پیشِتر ... ادامه خبر
عید قربان

عید قربان

 عید قربان مبارک ہموطنان عزیز و ارجمند با سلام اور احترام فرا رسیدن عید سعید قربان ؛ عید عبادت و بندگی اور عید اطاعت از فرمان الہیی را صمیمنا تبریک و تھنیت على فيسبوك. از درگاہ الهی استدعا داریم تا ... ادامه خبر
فراخوان جشنواره کتاب سال فرهنگی دانشجویان

فراخوان جشنواره کتاب سال فرهنگی دانشجویان

فراخوان اولین دورہ بین المللی جشنواره کتاب سال فرهنگی دانشجویان معاونت ثقافتی اور اجتماعی دانشگاہ تہران ، ہم زمان با برگزاری چہارمین دورہ ملی جشنواره کتاب سال ثقافتی دانشجویان ، نخستین دوره بین المللی این جشنوارے را برگزار می نمائش۔ علاقہ مندان ... ادامه خبر
پاک حیات پاک نجات بخش زندگی

پاک حیات پاک نجات بخش زندگی

فراخوان مسابقہ ​​بین المللی نقاشی کودکان کانون پرورش فکری کودکان اور نوجوانان ایران ، مسابقہ ​​بین المللی نقاشی کودکان ، با شعاردست ہی پاک نجات بخش زندگی را برگزار می نماید۔ مہلت ارسال آثار بہ دبیرخانہ این جشنواره تا پایان مردادمہ سال ... ادامه خبر
جشنواره خاورمیانه اکنون

جشنواره خاورمیانه اکنون

جشنوارے سینمایی فرهنگی خاورمیانہ اکنون معرفی می کند جشنواره سینمایی ثقافگی "خاورمیانہ اکنون" شہر فلورانس ایتالیا ، اگست 21 جمعہ بیستم تیرماہ 1399 فیلم "تہران شہر عشق" ساختہ علی جابر انصاری را صورت صورت برخط (آن لائنین) بھی نمائشے۔ برای ... ادامه خبر
کارٹن کلاب ایتالیا

کارٹن کلاب ایتالیا

نمایندگان ایران در کارٹن کلاب ایتالیا پیوانیمایی "این سو ، آن سو" ساختہ لیدا فضلی ؛ و "ہویت" ساختہ علیرضا صالحی ، نمایندگان ایران در بخش رقابت بین الملل سی و شمشین دورہ جشنوره "یاراور" کارور "کارانوره" کارورڈ "کاراورو" یاروورو "یاراورد" یاراودوره "اراورد" اراورد "اراورو" یاراودور " اگر تاریخ 25 اگست 29 ... ادامه خبر
شیئر
  • 29
    حصص