اخبار فرهنگی اور ہنری ایران در ایتالیا

آخرین اخبار مربوط بھی تحولات اور فعالیت حیات ثقافتی اور ہنری ایران در ایتالیا را در صفحات دنبال کنید

15 اپریل 2021

برگزاری وینار

تشیع معاصر در یورپ و شرق میانه

با مشارکت "مرکز تحقیق و ہمکاری با اوراسیا مدیترانہ و آفریقا" در دانشگاہ "ساپینزا" شہر رم ؛ انجمن مطالعات جوامع فارسی زبان ؛ 20 (کارلو جی سیریٹی) ؛ ((لیونارڈو کیپزون) ؛ بہ همراه شیرین ذاکری از دانشگاہ "ساپینزا" شہر رم ؛ (فرانسسکو اینجیلون) از مؤسسه مطالعات سیاسی (سینٹ پیئس پنجم) ؛ و مینو شاہ ولد از دانشگاہ تورین اعضاء کمیته علمی و اجرایی این وبینار بجند ؛ اگر پس از معرفی توسط (کارلو جی سیریٹی) ؛ و (اینڈریا کارٹنی) از دانشگاہ "ساپینزا" شہر رم ؛ . . .

14 اپریل 2021

دوره آموزش زبان فارسی

آغاز چیارمین دورہ مجازی آموزش زبان فارسی رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا

روزنامہ 7 فروری ماہ 1400 ، چہارمین دورہ مجازی آموزش زبان فارسی رایزنی فرهنگی ج.ا.ایران ار ایتلیہ نگردار ایتلگا حملہدر ار ازتلگا حملہدار۔ این دوره ، اگر پنجاہ و یکمین دوره آموزش زبان فارسی رایزنی فرهنگی می باشد ؛ - اگر خود باشندے پوشش معاہدہ دادن متقاضیان سراسر ایتالیا ، افزایش چشم گیر کاؤنٹیشن کنندگان انجمیده استس۔ پنجاہ و یکمین دورہ آموزش زبان فارسی رایزنی فرهنگی ج.ا.ایران در ایتالیا (چهارمین دمورا مجازی) سروے مدن سروے سروٹ سروٹ سروٹ سرود سرود سرود سرود سرود سرودو سروڈو . .

18 مارچ 2021

نورز 1400

جشنواره نوروز 1400 رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا

رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا با مشارکت بنیاد رودکی ؛ ارکسٹر ملی ؛ تارنمای "دیروز" ؛ "اس طرح" نگاہ "، 20 - 18 مارچ 2021 م

28 اسفند ماہ - ستمبر 18: وینار "نوروز چیست"؟ با حضور محمدتقی امینی رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا ؛ پروفسور (سائمون کرسٹوفوریٹی) استاد زبان اور ادبیات فارسی دانشگاہ (سی اے فوساری) ونیز ؛ و دکتر ابولحسن حاتمی ؛ (گاڈیا سیاکا) ؛ و داوود عباسی فعالان فرهنگی ( اتصال بہ صفحه نمایش). . . .

5 مارچ 2021

برگزاری وینار باستان شناسی

معرفی کاوش ھای باستان شناسی دانشگاہ سالنتو در محوطه شہر سوخته

روز چہارشنبہ 6 اسفند ماہ 1399 ویناری با موضوع ارایا گزارش کاوش ها اور تحقیقات گروہ باستان شناسی دنشگنشگان (تورونشگان ("تورونشگان" ناسی دنشگنشگان "ناسی دنشگنشگان (" تورونشگان "تونشگان" رون ؟ با مشارکت پیماوشکده باستان شناسی ایران ؛ و ... برگزار گردید. این وبینار با سخنان کوتاه "فابیو پولیچه" (Fabio Thumb) مدیر دانشگاه "سالنتو" ؛ حمید بیات و محمد تقی امینی سفیر و رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا ؛ "جوزپه پرونه" (جوسپی پیرون) سفیر ایتالیا در تہران ؛ "جانلوکا تالیامونته" (Gianluca Tagliamonte) مدیر مدرسه تخصصی میراث باستان شناسی (D. Adamesteanu) دانشگاه۔ . .

5 مارچ 2021

آئین گشایش سال تحصیلی دانشگاه ساپینزا

حضور رایزن فرهنگی ایران در آئین گشایش سال تحصیلی 2021 - 2020 دانشگاه ساپینزا

- $ خانم پروفسور (انٹونیلا پولیینی) رییس دانشگاہ "ساپینزا" شہر رم آئین گشایش حفتصد اور ہجدہین سال تحصیلی این دانشگاہ ، طی سخنانی ، با اشارے بہ نابرابری ہی اجتماعی در جریان؛ و تأکید بر فایق آمدن بر این نابرابری با سپلائر سازی امکان تحرک اجتماعی ؛ تاریخچه فعالیت ها ؛ و افق چشم اندازِ۔ . .

5 مارچ 2021

برگزاری وینار

 وبینار روز جهانی زبان مادری

رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا روز جمعہ 1 اسفندماه 1399 اسفندماه XNUMX وبیناری را بہ مناسبت روز جهانی ز اتالیا روز جمعہ XNUMX اسفندماہ "یوراسلاوا ررنانووا" ذمہ دار بخش فرهنگی اور مطبوعاتی سفارت ایتالیا در تہران ؛ "دانییلا مِنِگینی" استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاہ "کافوسکاری" ونیز ؛ ایمان منسوب بصیری استاد زبان اور ادبیات ایتالیایی دانشگاه تهران ؛ "ناتالیا تورنِسِلّو" استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شرق شناسی ناپل ؛ "آنتونِلا شُرَکا" استاد ترجمہ زبان اور ادبیات ایتالیایی دانشگاہ آزاد اسلامی تہران ؛ "روزاریا گامباتِزا" استاد متن خوان زبان اور ادبیات ایتالیایی دانشگاه تهران ؛ و شهرزاد ہوشمند استاد متن۔ . .

23 فروری 2021

تازہ ہای نشر

انتشار برگردان ایتالیایی کتاب کارنامه اسلام

رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا ، برگردان ایتالیایی کتاب "کارنامه اسلام" ؛ اثر عبدالحسین زرین کوب را ، در قالب طرح کی حمایت سے ترجم ترجم آثار فارسی بہ سایر زبان ہے (تاسپ) بہ چنارپ رس۔ این کتاب توسط خانم (جورجیا ڈوریگن) زبان ایتالیایی ترجمہه ؛ و با عنوان ایتالیایی (اسلام کے اعمال) ؛ در قالب 169 صفحه ؛ و شمارگان 1000 ورژن ؛ توسط انتشارات "ایل چکریو" (حلقہ) ؛ ماہ فوریہ سال 2021 م۔ (بہمن ماہ 1399) بہ چاپ رسید ؛ و با قیمت 32 یورو سرچ بازار ایتالیایی زبان گردید۔

مؤلف این کتاب ؛ عبدالحسین زرین‌کوب (1999-1923 م.) ؛ ادیب تاریخ نگار ؛ منتقد ادبی ؛ و مترجم . .

29 جنوری 2021

برگزاری وینار

نکوداشت خانم پروفیسور آنا ونزان

رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا ، روزنامہ 4 بہمن ماہ 1399 ، وبینار نکوداشت خانم پروفسور "آن وین انزان زان" (انا ون انزان زان ") ایران شناس ؛ و مترجم فقید ایتالیایی را ، اگر پس از یک دورہ مبارزه با بیماری سرطان ، جمعرات 4 دی ماہ 1399 ارفانی فا تاد ؛ با حضور محمد تقی امینی رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا ؛ پروفسور "سیمونه کریستوفورِتی" (سائمون کرسٹوفورٹی) نماینده مؤسسه بین المللی مطالعات مدیترانہ و شرق (ISMEO) ؛ "تیتزیانو بوچّیکو" (ٹیزیانا بوکیکو) فعال اجتماعی ؛ "آنتونیا شرکا" مدرس زبان ایتالیایی دانشگاه تهران و مترجم ؛ ابولحسن حاتمی مترجم ؛ "آنتونِلّو ساکِتی" (انٹونیلو سیکیٹی) نویسنده اور روزنامه نگار ؛ "فرانچسکو ...

29 جنوری 2021

نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تہران

حضور شش نماینده از ایتالیا در نخستین نمایشگاہ مجازی کتاب تہران

با پیگیری اور ہماهنگی رایزنی ثقافگی ایران در ایتالیا ، چهار ناشر ایتالیایی (فرانسسکو براوسچی) ؛ (جوڑ) ؛ (ڈیک 33) ؛ (ویلنٹینا)؛ بہ همراه انجمن (نگہ) ؛ 53 در این نمایشگاہ مجازی اگر 30 دی ماه 99 گشایش یافت ؛ 1732 ناشر داخلی ؛ اور 180 ناشر خارجی با بیش از 120 ہزار ٹائٹل کتاب کمپنی جیکٹ انڈ۔ این نمایشگاہ تا شمش بہمن ماہ در تارنمای book.icfi.ir برپا بود۔ از میان ناشران ایتالیایی کمپنی کنڈے در این نمایشگاہ مجازی ، رایزنی فرهنگی با انتشارات۔ . .

19 جنوری 2021

آنگاہا شرق ، غرب را ملاقات می کند

سید یک نماینده از ایران در گردہمایی تولیدات مشترک سینمایی ٹریسٹ ایتالیا

طرح مستند "جاہای خالی پُر شود" ؛ بہ کارگردانی عطیه زارع ؛ - اگر با عنوان "آنگاہا شرک ، غرب را ملاقات می کند" (جب مشرق سے مغرب سے ملاقات ہوتی ہے) بیست و پنجم لغایت بیس و ہشتم ژانویہ ۲۰۲۱ رب را ملاقات می کند " ایتالیا برگزار می گردڈ۔ دبیرخانہ این گردہمایی ، از میان ۳۸۷ طرح ارسالی از ۵۶ کشور جهان ، 9 طرح سینمایی و 6 طرح مستند از 11 کشور را برگزیده ؛ اگر بیش از ۵۰۰. . .

پچھلی تیر
اگلا تیر
شیڈو
سلائیڈر

برگزاری وینار

برگزاری وینار

تشیع معاصر در یورپ و شرق میانه با مشارکت "مرکز تحقیق و ہمکاری با اوراسیا مدیتانہ و افریقہ مانہ با مشارک انجمن مطالعات جوامع فارسی زبان ؛ و دیده بان مدیترانہ ، جمعہ 20 فروردین ماہ 1400 ، وینار "تشیع معاصر ... ادامه خبر
دوره آموزش زبان فارسی

دوره آموزش زبان فارسی

آغاز چہارمین دورہ مجازی آموزش زبان فارسی رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا روزنامہ شام 7 فروری ماہ 1400 چیارمین دورہ مجازی آموزش زبان فارسی رایزنی فرهنگی ج.ا.ایران در ایتالیا آغاز گردید۔ این دورہ ، اگر جمعہ اور یکمین دوره آموزش زبان ... ادامه خبر
نورز 1400

نورز 1400

جشنواره نوروز 1400 رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا با مشارکت بنید رودکی روایت ؛ ارکسٹر ملی ؛ تارنمای "دیروز" ؛ وینگ "نگاہ" ، 20 - 18 مارچ 2021 م ادامه خبر
برگزاری وینار باستان شناسی

برگزاری وینار باستان شناسی

معرفی کاوش ہای باستان شناسی دانشگاہ سالنتو در محوطه شہر سوخته روز چہارشنبہ 6 اسفند ماه 1399 وبیناری با موضوع ارایا گزارش کاوش ها اور تحقیقات گروه باستان شناسی دانشگاہ "سالنتو" (سالانو) ایتالیا در محوطه شہر سوخته؛ و رونمایی ... ادامه خبر
آئین گشایش سال تحصیلی دانشگاه ساپینزا

آئین گشایش سال تحصیلی دانشگاه ساپینزا

حضور رایزن فرهنگی ایران در آئین گشایش سال تحصیلی 2021 - 2020 دانشگاہ ساپینزا پیرو دعوت رسم خانم پروفسور (انٹونیلا پولیینی) رییس دانشگاہ "ساپینزا" (حکمت) شہر رمضان ، روز جمعہ 7 اسفند ماه 1399 ، محمد تقی امینی؛ رایزن فرهنگی ایران در ... ادامه خبر
برگزاری وینار

برگزاری وینار

 وبینار روز جھانوی زبان مادری رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا روز جمعہ 1 اسفندماه 1399 وبیناری را بہ مناسببت روز جانی زبان مادری ، با حضور محمدتقی امینی رایزن ثقافگی ایران در ایتالیا؛ "یوراسلاوا ررنانووا" ذمہ دار بخش فرهنگی اور مطبوعاتی سفارت ... ادامه خبر
تازہ ہای نشر

تازہ ہای نشر

انتشار برگردان ایتالیایی کتاب کارنامه اسلام رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا ، برنالان کتاب کارنام اثر عبدالحسین زرین کوب را ، در قالب طرح کی حمایت سے ترجم ترجم آثار فارسی بہ سایر زبان ہے (تاسپ) بہ چنارپ تاسد۔ این کتاب توسط خانم ... ادامه خبر
انا وینز

برگزاری وینار

نکو میمن خانم پروفسور آنا ونزان رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا ، روزنامہ 4 بہمنسور آنا ونزان رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا ، روزنامہ 1399 بہمن ما نا ونزان رایزنی " ایران شناس ؛ و مترجم فقید ایتالیایی را ، اگر پس از یک دورہ مبارزه با بیماری ... ادامه خبر
نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تہران

نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تہران

حضور شش نماینده از ایتالیا در نخستین نمایشگاہ مجازی کتاب تہران با پیگیری اور ہماہنگی رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا ، چهار ناشر ایتالیایی (فرانسسکو برووسچی)؛ (جوڑ) ؛ (ڈیک 33) ؛ (ویلنٹینا)؛ بہ همراه انجمن (نگہ) ؛ و مؤسسه بین المللی مطالعات مدیترانه وشرق ... ادامه خبر
آنگاہا شرق ، غرب را ملاقات می کند

آنگاہا شرق ، غرب را ملاقات می کند

ی حضور نم ی حضور ایران نم نم نم نم از از از از از از از از از از از از ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران تولید تولید تولید تولید تولید تولید تولید تولید تولیدات مشتر مشتر مشتر مشتر مشتر مشترکہ سینمایی ٹریسٹ ایتالیا طریقہ مستند "جاہای خالی پُر شود" بہ کارگردانی عطیه زارع ؛ - ادامه خبر
رایزن فرهنگی ایران در وبینار معرفی دوره ہیای تخصصی دانشگاه ساپینزا

رایزن فرهنگی ایران در وبینار معرفی دوره ہیای تخصصی دانشگاه ساپینزا

معرفی دوره تخصصی "میراث فرهنگی شرق میانہ و دور ، و آفریقا" در دانشگاہ ساپینزا با دعوت رسم رییس دانشگاہ "(ویسڈم) شہر رم ، محمدتقی امینی رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا ، روز جمعہ 19 دی ماه 1399 ، و ویتار معرفی ہائے ... ادامه خبر
جشنواره مستقل فیلم کوتاه کاتانیا ایتالیا

جشنواره مستقل فیلم کوتاه کاتانیا ایتالیا

اسداء دو ایوارڈ جشنواره مستقل فیلم کوتاہ کاتانیا ایتالیا بہ نماینده سینمای ایران شمشین دورہ جشنواره مستقل فیلم کوتاہ کاتانیا ایتالیا (عدالتوں کے ذریعہ) سی و یکم دسبربر 2020 م۔ (11 دی ماہ 1399) اگرچہ مجازی با میزبانی نمادین ... ادامه خبر
برنامه رایزنی فرهنگی رم بہ مناسبت طولانی ترین شب سال

برنامه رایزنی فرهنگی رم بہ مناسبت طولانی ترین شب سال

شب یلدا۔ شب شعر رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا بہ مناسببت فرارسیدن طولانی ترین شب سال ؛ اگست 21:30 شام شام 21 بجے ، مراسلہ ویژه یلڈا با عنوان "شب یلدا. شب شعر" را در فضای مجازی ختمگاہ اطلاع رسانی ایتالیایی زبان ... ادامه خبر
جشنواره سینمایی بین المللی ایفیبی ایتالیا

جشنواره سینمایی بین المللی ایفیبی ایتالیا

نماینده سینمای ایران در جشنواره بین المللی افیبو ایتالیا فیلم "مسخ در مسلخ" ساختہ جواد دارایی جمعہ حفت نامزد پایانی بخش رقابتی فیلم حیا اول و دوم در چیل و دومین دوره جشنواره سینمای بین بین ملیلی افیال ایتالیا راہ ... ادامه خبر
جشنواره بین المللی فیلم تورین

جشنواره بین المللی فیلم تورین

نمیندگان سینمای ایران در جشنواره بین المللی فیلم تورین سی و ہشتمین دورہ جشنواروت جشنوار بون۔الملی فانور بیوت 28 نون اروت 20 جونوار ب -2020 نالمل نون اروت 1399 اروٹ XNUMX نوروت XNUMX مروت XNUMX نوروت XNUMX نور XNUMX XNUMX نومبر XNUMX نور (۳۰ آبان لغایت ۸ذر ماه XNUMX) اگرچہ برخط برگزار می گردد ؛ و فیلم "بوتاکس" نماینده سینمای ایران ... ادامه خبر
جشنواره فیلم کوتاه ایتالیا

جشنواره فیلم کوتاه ایتالیا

اسداء ایوارڈ نخست جشنواره بین المللی فیلم کوتاه مختصر میں پونٹے میں نماینده ایران پویانمایی "گرگم اور گال مہرم" ساختہ امیرهوشنگ معین ، ایوارڈ پیشین پیوانیمایی بخش رقابت بین۔المللی سیزدیمین جشنوار بین الملا فیلی الکلی فیل الکلک الیلک الکلک فیلک الکلک الکلک ادامه خبر
جشنواره دیپلماسی ایتالیا

جشنواره دیپلماسی ایتالیا

خفا ہوا دفتر پارلیمان در ایتالیا ؛ و ... یازدہمین دوره جشنواره "دیپلماسی" با مشارکت حدود 80 سفارتخانہ اور نمایندگی ثقافتی فعال در ... ادامه خبر
جشنواره مد فیلم ایتالیا

جشنواره مد فیلم ایتالیا

اعطاء ایوارڈ ویژه دستاورڈ ھنری جشنواره مدفیلم ایتالیا بہ بابک کریمی در جریان برگزاری بیست و شمین دوره جشنواره میڈ فیلم ایتالیا ، انعام ویژہ یک عمر فعالیت سینمایی بھی بابک کریمی اعطاء شد۔ در متن معرفی ان بازیگر ؛ و تدوینگر ایرانی ... ادامه خبر
جشنواره بین‌المللی سینمایی زنان میلان

جشنواره بین‌المللی سینمایی زنان میلان

اسداء انعام ترین فیلم کوتاہ جشنواره سینمایی زنان میلان بہ نماینده ایران بیست و حفتمین دورہ جشنواره بینالمللی سینمایی زنان میلان (کہیں اور نظر آتی ہے) تاریخ تاریخ دوم لیجیت دیہم آبان ماه 1399 تھی واقع برخط برگرزار گردی اور در دومین روز ... ادامه خبر
چہارمین دوراہ گفت و گواائے فرهنگی ایران و ایتالیا

چہارمین دوراہ گفت و گواائے فرهنگی ایران و ایتالیا

نقش انسانی اور اجتماعی در گفت و گوہای ثقافتی ایران و ایتالیا با مشارکت رایزنی ثقافگی ایران دری ایت ؟ ادامه خبر
مصاحبہ خبرگزاری مہر با رایزن ثقافگی ایران در ایتالیا

مصاحبہ خبرگزاری مہر با رایزن ثقافگی ایران در ایتالیا

تاریخچه و وضعیت آموزش زبان اور ادبیات فارسی در ایتالیا محمدتقی امینی ، رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا ، در گفتگو با مہر خبر داد: با برگزاری کشتہای آموزش زبان فارسی رایزنی ثقافتی بہ صورت مجازی ، متقاضیان ایتالیایی بھی نسبت دورحی قبل ، ... ادامه خبر
وبینار روز ملی ملی صارف حافظ

وبینار روز ملی ملی صارف حافظ

برگزاری وبینار حافظ: زیبای شناسی و فلسفه رایزنی فرهنگی ج.ا. ایران در ایتالیا ، با صلاحکار پایگاہ اطلاع رسانی اینترنتی ایتالیایی زبان اخبار اجتماعی - ثقافتی ایان ار ار ار 19 (12 مہرماہ 2020) ، وینار ... ادامه خبر
ہشت و نیم کلیپ نمایشی

ہشت و نیم کلیپ نمایشی

انتشار کلیپ نمیشی نت ھای فقدان دانیال خیری خواہش (بازیگر) و علی شمس (کارگردان) از ایران اور نیکولا پیانوولا (بازیگر) اور انا ڈورا ڈورنو (کارگردان) از ایتالیا ، در قالب ہمکاری از دور ، با سہولت ایتالیا در تہران ، اور کمپنی نمایش ایتالیایی غیر مستحکم ... ادامه خبر
جشنواره بین المللی فیلم مذہب امروز

جشنواره بین المللی فیلم مذہب امروز

جوایس ایران در جشنواره بین المللی فیلم مذهب امروز بیست و سومین دوره جشنواره بین المللی فیلم "مذهب امروز" (مذہب آج) اگر روزنامہ 23 ستمبر 2020 م. چہارشنبہ 2 ستمبر (1399 ... ادامه خبر
یازدهمین دوره جشنواره بین المللی خاورمیانہ اکنون

یازدهمین دوره جشنواره بین المللی خاورمیانہ اکنون

بخش ویژه ایران در یزدهیمین دوره جشنواره بین المللی خاورمیانه اکنون ایتالیا دبیرخانه جشنواره معتبر بین المللی "خاورمیانه اکنون" (مشرق وسطی اب) اگر یازدایمین دورہ آن لائن 11-6 اکتبر 2020 م. گردد ؛ در ... ادامه خبر
ایران میں سیاحت

وبینار بہ مناسببت روز جانیی گردشگری

وبینار گردشگری در ایران: فورٹی ہای کووید 19. فرصت ها و چالش ها رایزنی ثقافتی ایران در ایتالیا با مشارکت دیرگاہ دیرز بہ مناسبت روز جهانی گردشگری اگست 19 اکتوبر 27 سپتامبر (6 مئی 99) وبینار "گردشگری در ایران: فورم ... ادامه خبر
بیانکاریا سکارسیا اموریٹی

بیانکا ماریا اسکارچا آمورتی

درگذشت بیانکا ماریا اسکارچا آمورتی خانم پروفسور "بیانکا ماریا ایسکارچا آمورِتّی" (بیانکاریہ سکارسیا اموریٹی) ؛ شیعه شناس شہیر ایتالیایی ، شامگاہ 19 سپتامبر 2020 م۔ (29 شہریورماه 1399) دارفانی را وداع گفت۔ وی سال 1938 م درہ "آئوستا" ایتالیا متولد گردید ... ادامه خبر
چیلمین ہفتھ دفاع مقدس

چیلمین ہفتھ دفاع مقدس

وبینار جنگ تحمیل 40 سال بعد: نگاہی تازہ ترین اور طولانی ترین جنگ تعارف قرن بیستم رایزنی ثقافتی ایران در ایتالیا بہ مناسببت چلمین ہفتہ کے روز مقدس اگست 19 روزہ بروز جمعہ 22 ستمبربر (1 مئی 99) وبینار "جنگ تحصیل 40 ... ادامه خبر
ہفتاد و ہفتمین دوسالانہ سینمایی ونیز

ہفتاد و ہفتمین دوسالانہ سینمایی ونیز

- و فیلم "دشت خاموش" ساختہ احمد باہرامی ؛ و روح اللہ زمانی بازیگر فیلم "خورشید" ساختہ مجیدمجیدی ، ... ادامه خبر
شاعری اور ادب کا دن

برگزاری وبنار بہ مناسببت روز ملی زبان اور ادبیات فارسی

وبینار تشابات ادبی میان ایران و ایتالیا رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا با مشارکت پایگاہ اینترنتی دیرروز دومین وبینار مشترک از سلسلہ وبینار ہای گفتگو ایران با عنوان "تشخصات ادبی میان ایران و ایتالیا" را بہ مناسبت روزانہ ملی شعر ... ادامه خبر
شیئر
  • 29
    حصص