انعام جهانی کتاب سال ایران

فراخوان انعام جهانی کتاب سال ایران

دبیرخانہ ایوارڈ جھانی کتب سال ایران ، بیست و ہشتمین دورہ این ایوارڈ را با ہدف شناسیی اور معرفی کتباہای ارزشمند در دو حوزہ مطالعات اسلامی و مطالعات ایرانی ، در خوش تالیف ، ترجمہ اور تصحیح کو برای نخستین بار طی سال گذشتہ خانادی (2019) زبان‌های گوناگون در كشورهای مختلف (غیر از ایران) چاپ شده است ، در بہمن‌ماه 1399 برگزار می‌کند۔

برن اساس از سبی ناشران ، پیدآورندگان و صاحبنظران دعوت می شود ، یک نسخہ از کتاب مورد نظر خود را برایئر کمپنی در دور ایوارڈ ، بہ نشانی دبیرخانہ ارسال کنند۔

موضوع آثار ارسالی: الف ـ مطالعات اسلامی ب ـ مطالعات ایرانی

مہلت ارسال آثار: 31 شہریور‌‌ ماه 1399

نشانی: تہران ، خیابان انقلاب ، خیابان برادران مظفرجنوبی ، کوچہ خواجہ نصیر ، پلاک 2 ، دبیرخانہ جاییہ ہاں

تلفظ: 66966210

دورنگار: 66966218

پست الکترونیک: [ای میل کی حفاظت]

ختمگاہ الکترونیکی: www.bookaward.ir

شیئر